Informace, dostupné na tomto webu, jsou kordinovány s oficiálními stránkami KVZ Kroměříž a účelem je obeznámení střelecké veřejnosti s konkrétními akcemi, pořádanými Klubem vojáků v záloze v Kroměříži na klubové střelnici v Těšnovicích.